Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zarządzanie godnościowe

Wartości są ważnym instrumentem zarządzania. Dlatego w firmie rodzinnej warto rozważyć rezygnację z systemów premiowo prowizyjnych. 

Zarządzanie godnościowe

„To nieprawda, że ludzie pracują dla marchewki i dla uniknięcia kija. To nieprawda, że pieniądz jest najważniejszy. Ludzie, oczywiście zatrudniają się, żeby zarabiać pieniądze. Ale najsilniejszym motywatorem działania każdego człowieka są jego potrzeby godnościowe” – mówi prof. Andrzej Jacek Blikle, prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Sposobów motywowania pracowników jest wiele. Andrzej Jacek Blikle przekonuje przedsiębiorców, aby rezygnowali z systemów premiowo prowizyjnych w swoich firmach. Jego zdaniem bowiem wszelkie systemy premiowo prowizyjne nieodmiennie prowadzą do zjawiska, które można nazwać grą wojenną: – Kiedy narzucamy pracownikowi jakąś grę o premię, to on ma prawo tak grać, żeby wygrać. Systemy premiowe są bardzo destrukcyjne dla firmy ponieważ uwalniają one pracownika od myślenia o interesie firmy. Wszelkie zachęty „marchewkowe” powodują, że przestają pracownika interesować jakiekolwiek inne powody, dla których wykonuje on dane czynności. Interesuje go już tylko ta „marchewka”.Nie każdy przełożony jest liderem.

Tekst, filmy, zdjęcia: Alicja Wejner