Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Współpracować, czy konkurować?

Zbyt ścisła współpraca może przerodzić w zmowę cenową, co jest ścigane prawem.

Współpracować, czy konkurować?

Współpracować, czy ze sobą konkurować? Dla wielu firm rodzinnych jest to ważne pytanie i poważny dylemat.

 

Okazuje się jednak, że o firmie z tej samej branży niekoniecznie trzeba myśleć jak o przeciwniku. Można o niej myśleć również jak o sojuszniku. Zdaniem Andrzeja Jacka Bliklego, bardzo ważne jest, żeby przedsiębiorcy rozumieli, iż firma z podobnej branży, konkurent, nie musi być postrzegana jak przeciwnik:
– To może być również sojusznik i są obszary, w których warto ze sobą współpracować. Gdyby firmy myślały inaczej, nigdy nie powstałyby cechy. A przecież powstały. Ich celem było właśnie wymienianie się wiedzą i doświadczeniem.

Istnieje jednak granica współpracy, której przedsiębiorcy przekraczać nie powinni.
– Tą granicą jest interes klienta. – mówi Andrzej Jacek Blikle, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. 

 

Tekst, film, zdjęcia: Alicja Wejner