Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Wartości dają przewagę na rynku

Mówiąc o wartościach w firmie, mówimy o tym, czy jest ona nastawiona na rywalizację, gonitwę, wyścig szczurów i manipulację,
czy raczej na tworzenie, kreowanie, dobre relacje z klientami i rozwój.

– Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą dobrego funkcjonowania firmy są wartości godnościowe oraz wiara właścicieli i pracowników firmy w wagę tych wartości – przekonuje Andrzej Blikle, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. – W bardzo wielu firmach rodzinnych tak się postępuje i to całkowicie intuicyjnie.

– Wartości w firmie to jest wszystko to, czym firma jest przesiąknięta. Widać to zwłaszcza w sposobie traktowania siebie nawzajem i  sposobie traktowania klienta – mówi Jacek Jakubowski z Grupy Trop, zwracając uwagę, że zabójczym może być nastawienie w firmie na walkę i konkurowanie za wszelką cenę zamiast na kooperowanie.

 

Wartości nadają sprawom sens

– Wartości są podstawą wszystkiego – uważa Katarzyna Gierczak-Grupińska z firmy GELG.

 

– Sposobem przenoszenia wartości w firmach rodzinnych jest tradycja – mówi Sławomir Sobkiewicz z firmy Salve Medica.

 

Warto postępować uczciwie

– Postępowanie zgodnie z wartościami, to jest odwieczna praktyka budowania marki na dobrym produkcie oraz dobrym traktowaniu pracowników, klientów i otoczenia społecznego – przypomina Jakub Bułat z firmy Tarabuk. – Bezsprzecznie daje ono takim firmom przewagę na rynku. Jednak jest ona budowana jest latami, a jej efekty szczególnie wyraźnie widać, kiedy przychodzą gorsze czasy.

– Postępuję uczciwie, bo warto postępować uczciwie – dodaje Jakub Bułat. – Ludzie ufają uczciwym ludziom, potrzebują uczciwych ludzi i tęsknią za uczciwością.

 

Firma rodzinna opiera się na wartościach, ponieważ Rodzina opiera się na uczuciach, związanych z wartościami.

Tekst, filmy, zdjęcia: Alicja Wejner