Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Warsztaty NKL

Warszawa, 18 listopada 2015

W JAKI SPOSÓB MIERZYĆ KAPITAŁ LUDZKI

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT
Z WYKORZYSTANIA NARZĘDZIA POMIARU WARTOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na warsztaty szkoleniowe, podczas których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać i wykorzystywać Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NLK) przy podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

  • Jak wiarygodnie zmierzyć kapitał ludzki firmy?
  • Jak efektywnie inwestować w rozwój kadr i wyciągać z tego optymalne korzyści?
  • Jak wykorzystać potencjał ludzki w budowie przewagi nad konkurencją?

To tylko kilka z pytań, na które każdy manager powinien znać odpowiedź. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stworzyła Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) – pierwsze darmowe i w pełni dopasowane do polskiego rynku, które pomoże przedsiębiorcom odpowiedzieć na te pytania. Narzędzie jest udostępnione na stronie internetowej projektu NKL.

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowani korzystaniem z Narzędzia, będą mogli wziąć udział w bezpłatnym warsztacie, podczas którego:

  • testowo wypełnią narzędzie i przeanalizują uzyskane wyniki,
  • poznają funkcje jakie oferuje narzędzie,
  • będą mogli wypróbować narzędzie w praktyce, a także będą mieli okazję do wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Warsztat poprowadzi ekspert, którzy współpracował przy tworzeniu NKL.

Warsztaty odbywają się w największych miastach Polski do końca listopada br.

Szczegółowy harmonogram, informacje o projekcie oraz formularz rejestracyjny – znajdują się na stronie: nkl.parp.gov.pl

Kontakt:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
e-mail: nkl@parp.gov.pl

Pobierz zaproszenie na warsztaty