Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Strategia w firmach rodzinnych

W Polsce ledwie kilkanaście procent firm ma swoją strategię, ale odsetek ten wyraźnie wzrasta.

Planowanie ważniejsze niż plan 

Mówi się, że planowanie jest ważniejsze niż plan, a droga ważniejsza niż cel. Teoria ta szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do firm rodzinnych, gdzie plan zmieniany bywa z dnia na dzień. Jednak planowanie wydaje się tu czymś absolutnie koniecznym. Zarówno to długofalowe, jak i co krótkoterminowe. Narzędziem zaś, które sprawdza się przy tej okazji najlepiej jest STRATEGIA FIRMY. Dokument, w którym zdefiniowane jest wszystko, co dla danej firmy najważniejsze: wartości oraz kierunki rozwoju.

 

Strategia potrzebna jest firmie, bo pomaga jej przetrwać momenty trudniejsze – czas kryzysu, sytuacje niespodziewanych oraz wdrażanie zmian wcześniej zaplanowanych, a także okresy chaosu wewnątrz i na zewnątrz firmy.

– Strategie dla przedsiębiorstw rodzinnych mają swoją specyfikę i są inne niż dla firm, które nie mają w sobie komponentu rodzinności. – mówi dr Adrianna Lewandowska z firmy Business Discovery. – Zwłaszcza w chaosie, w czasie rozmaitych turbulencji rynkowych nie ma czasu na to, żeby w firmie nie mieć strategii.

 

Nieodłącznym elementem strategii biznesowej firmy jest strategia personalna

– Strategia personalna, to pomysł na funkcjonowanie ludzi w organizacji. Nie jest dobrze dla firmy, jeśli pomysłu na nią nie ma – mówi Grzegorz Filipowicz z firmy For Future, podkreślając że tylko kilkanaście procent polskich firm buduje strategie personalne i to są te firmy, które w dłuższej perspektywie wygrywają na rynku.

 

– Strategia personalna, to długofalowy plan, polegający na zbudowaniu logicznego i spójnego z celami biznesowymi firmy podejścia do zarządzania pracownikami – mówi Marzena Grzonkowska-Przyklęk z firmy Jabil.


Elementy strategii personalnej, to m. in.: rekrutacja, rozwój talentów, zarządzanie szkoleniami i wynagradzaniem oraz motywowaniem finansowym pracowników.

 

Tekst, film, zdjęcia: Alicja Wejner