Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Spotkanie "Rodzinni po sąsiedzku"

Drodzy Rodzinni

W ramach projektu „Rodzinni po sąsiedzku”, 11 września br. byliśmy gośćmi Zakładu Przedsiębiorczości Firm Rodzinnych Społecznej Akademii Nauk. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób z firm rodzinnych naszego regionu, jak również goście specjalni: Rodzina Błażejewskich z Żyrardowa, właściciele Starej Przędzalni. Przywitaliśmy w naszym gronie 3 nowe firmy: Educkey, Oz-dom i Alles.

Uczestnicy spotkania

Na początku spotkania odbył się warsztat z „Komunikacji w zespole”, poprowadzony przez Monikę Walczak z firmy rodzinnej FPL. Podczas warsztatu, w sposób naturalny skupiliśmy się na roli szefa i sposobach zarządzania i komunikowania. Rezultatem szkolenia poza zdobytą wiedzą było ustalenie, że najważniejszą kompetencją szefa w firmie rodzinnej są wartości, które reprezentuje.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

W drugiej części spotkania zajęliśmy się sprawą budowania Oddziału Łódzkiego, wspólnie z Mazowiecki Zachodnim. Uznaliśmy, że budowanie struktury jest bardzo ważne, ze względu na możliwości jakie się otwierają: siła reprezentacji jest większa, lobby, współpraca pomiędzy sobą.

Uczestnicy spotkania

Oddział posiada osobowość prawną i autonomię. Potrzeba jest tylko 30 chętnych, którzy są członkami IFR. Organem założycielskim oddziału są: Ewa Sobkiewicz, Piotr Błażejewski, Andrzej Marjański.

W ramach Stowarzyszenia jesteśmy w stanie wspólnie wypracować mechanizmy współpracy, czego efektem będą:

  • Integracja
  • Wzajemne polecanie, korzystanie z usług innych firm rodzinnych
  • Silna wspólna reprezentacja przed administracją publiczną
  • Wspólne zakupy, szkolenia.

W ramach podsumowania przypomnieliśmy zasady przystąpienia do IFR oraz postanowiliśmy stworzyć portfel inicjatyw rodzinnych.

Z pozdrowieniami
Renata Kociuba
Salve Medica