Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Dlaczego nam się chce

By wytrwać dziś w biznesie liczą się nie tylko pomysł i pieniądze, ale to, jak trwałe relacje potrafimy zbudować z innymi, czyli tak zwany kapitał społeczny. Jak go budować uczą przykłady wielu firm rodzinnych, dla których wrażliwość społeczna budująca dobre relacje z otoczeniem jest czymś naturalnym, wynikającym i z zasad długoterminowego przetrwania i z wartości danej rodziny.