Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zaproszenie do złożenia oferty nr POKL.02.01.03/IFR/35

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi Trenera wiodącego  ramach projektu Firmy Rodzinne 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2015 r. do godz. 10.00 pisemnie lub drogą elektroniczną.

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy w załączeniu.