Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/26

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi Doradcy (D) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu "Firmy Rodzinne 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Procedura nr POKL.02.01.03/IFR/26.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2014 r. pisemnie lub drogą elektroniczną.

Zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy w załączeniu.