Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/19

W związku z realizacją projektu Firmy Rodzinne 2 w ramach poddziałania 2.1.3 POKL zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i organizacje wyżywienia w trakcie szkoleń w okolicach Szczecina (do 100 km od miasta w kierunku na Koszalin).

Oferty należy składać do 13 maja 2014 roku do godz. 16.00.

Załączniki do pobrania poniżej.