Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zaproszenie do projektu - A.J. Blikle

Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni,

Jest nas w Polsce ponad półtora miliona firm rodzinnych. Nasz udział w PKB to blisko 50%, a nasz udział w tworzeniu miejsc pracy to ponad 50%. Jesteśmy trzonem gospodarki i jest tak nie tylko w Polsce. We wszystkich rozwiniętych krajach świata firmy rodzinne stanowią przeważającą większość firm. To prawda, że najwięcej spośród nas to firmy mikro, małe i średnie. Jest tak, bo wśród firm w ogóle, najwięcej jest właśnie firm z sektora MMŚP. W Polsce to aż 99,8% wszystkich firm, a w innych krajach jest podobnie. Ale są też duże i bardzo duże firmy rodzinne. W Polsce to Fakro, Konspol, Solaris, Irena Eris i nie tylko, a na świecie to na przykład BMW, H&M, Ikea, Prada, Heineken, Auchan.

Wiek XXI będzie zapewne wiekiem wzrostu znaczenia firm rodzinnych, gdyż jak na razie jesteśmy najlepszym rozwiązaniem problemu tworzenia miejsc pracy dla pokoleń, wkraczających w życie i pewnych emerytur dla seniorów. W świecie, w którym liczba ludzi pracujących w stosunku do żyjących z emerytury stale maleje, firma rodzinna, w której pracę podejmą nasze dzieci, to najpewniejsza gwarancja pogodnej jesieni życia.

Wiek XXI to też wiek, który będzie świadkiem powstania gospodarki wiedzy, budowanej przez firmy, dla których stanowi ona najcenniejszy i stale rozwijany kapitał. Bezpowrotnie odchodzą do historii czasy, gdy wiedza wyniesiona ze szkoły i uczelni wystarczała na całe życie.

Prof. Andrzej Jacek Blikle – Prezes IFR,
podczas konferencji Firm Rodzinnych
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
.
Nowe technologie, nowe trendy społeczne i intelektualne sprawiają, że aby nadążyć za światem, musimy się uczyć nieustannie. Jedyne bowiem, co w przyszłości będzie pewne i niezmienne, to stała zmiana, za którą musimy podążać.

By wspomóc firmy rodzinne w tej zmianie, nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowało w latach 2010-2012 projekt „Firmy Rodzinne”, w którym udział wzięło ponad 300 osób z blisko 120 firm. Wysoka ocena, jaką temu projektowi dali zarówno recenzenci, jak i uczestnicy, spowodowała, że zaproponowano nam realizację drugiego, znacznie obszerniejszego projektu, który nazwaliśmy „Firmy Rodzinne 2”. Do tego właśnie projektu chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. 

Andrzej Jacek Blikle
prezes zarządu
stowarzyszenia IFR
andrzej.blikle.@blikle.pl