Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zapraszamy do kampanii społecznej

Drodzy Państwo,

Zapraszamy do kampanii społecznej: Firma rodzinna to MARKA.

Firmy rodzinne są trzonem polskiej gospodarki. Są to przedsiębiorstwa budujące na wartościach, wrażliwe społecznie, o wielkim potencjale innowacyjności i szybkiej reakcji na zmiany – co w dzisiejszej rzeczywistości jest podstawą przetrwania na rynku. Ich historie, to opowieści o polskiej przedsiębiorczości i wytrwałości w walce o przeżycie w świecie wielkich korporacji, nieprzewidywalnych zmian i braku zrozumienia potrzeb ludzi, których tworzą miejsca pracy dla innych.

Członkowie firm rodzinnych mają więcej do zyskania niż inni przedsiębiorcy, ponieważ długoterminowy sukces firmy jest zabezpieczeniem bytu rodziny. Ale mają też dużo więcej do stracenia, gdyż konflikty, czy paraliż finansowy godzą w podstawę egzystencji całych rodzin prowadzących przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych ich kadry managerskiej oraz świadomość, iż specyfika zarządzania firmą rodzinną jest różna od zarządzania nie – rodzinnym przedsiębiorstwem.

zespół projektu FR2

W imieniu wszystkich partnerów projektu Firmy Rodzinne 2, serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy przy naszej kampanii społecznej „Firma rodzinna to MARKA”. Chodzi o to, byśmy wspólnie budowali i popularyzowali etos polskiej przedsiębiorczości, problematyki i wagi firm rodzinnych w Polsce, uświadomienie szerszemu odbiorcy, że mikro, mali, średni przedsiębiorcy, z czego większość prowadzi właśnie firmy rodzinne to ludzie odpowiedzialni, biorący los we własne ręce, walczący o godną przyszłość dla swoich dzieci i normalność kraju.

Wesprzyjcie nas w rozgłaszaniu informacji o specyfice, wadze i wartościach firm rodzinnych.

Zespół projektu Firmy Rodzinne 2