Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Wiesława Machalica

O sobie

Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz trener I i II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (od roku 1994)…, coach, certyfikowany terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programowania (The American Society of NLP Bandler & Associates), socjoterapeuta rekomendowany przez PTP.

Sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP.

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz ekspert projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Ekspert, trener i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Koordynator merytoryczny, trener i doradca w projekcie Firmy Rodzinne 2.

Od dwudziestu dwóch lat dyrektorka innowacyjnej, specjalistycznej placówki dla rodzin – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Właścicielka psychologicznej firmy szkoleniowej od 1994 r. Prowadzi czynną działalność szkoleniową od lat 22. Całkowity staż pracy psychologicznej – 39 lat.

Autorka wielu programów, cykli szkoleniowych, konferencji dla urzędników państwowych, psychologów, nauczycieli akademickich, terenów, doradców firm ubezpieczeniowych, menadżerów, sekretarek, pracowników firm i przedsiębiorstw biznesowych, firm rodzinnych.

Doświadczony ekspert w szkoleniach prowadzonych metodami aktywnymi z zakresu:

 • problematyki firm rodzinnych,
 • sukcesji,
 • psychologii zarządzania,
 • systemowej pracy z rodziną,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • asertywności,
 • radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
 • rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych,
 • negocjacji i mediacji,
 • zarządzania i kierowania zespołem,
 • integracji i współdziałania zespołu,
 • motywowania pracowników oraz budowania własnej motywacji wewnętrznej,
 • zarządzania czasem,
 • wizerunku medialnego,
 • budowania relacji z klientem,
 • profesjonalnej obsługi klienta firmowego,
 • inteligencji emocjonalnej i społecznej,
 • mentoringu w firmie,
 • coachingu.

Tematy warsztatów bazowych:

 1. Ja w firmie rodzinnej – autonomia i współzależność. Podróż w przyszłość
 2. Ja w firmie rodzinnej: o tym co pomiędzy; dialog między pokoleniami, płciami i szczeblami zarządzania. Skuteczniej wokół siebie
 3. Ja w firmie rodzinnej: menadżer, jako animator zmiany. Inspirator działania