Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Warsztaty rozwojowo-biznesowe

Warsztaty bazowe w projekcie FR2, to cykl trzech dwudniowych warsztatów biznesowo-rozwojowych, które są obowiązkowe dla wszystkich uczestników każdej z siedmiu edycji szkoleń dla przedsiębiorców. Dlaczego są one niezbędną częścią procesu szkoleń projektu i metodologii wsparcia firm rodzinnych, wyczerpująco odpowiada nasz trener i doradca Krzysztof Stańczyk w artykule "Po co w biznesie szkolenia miękkie, rzecz o warsztatach bazowych, czyli biznesowo-rozwojowych."
 

Tematy każdego dwudniowego cyklu warsztatów to:

Zobacz harmonogram zajęć wszystkich edycji w projekcie.