Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców

4 września 2015 zakończyliśmy część bazową szkoleń warszawskiej, VII edycji, FR2. To nasza ostatnia edycja szkoleń i trzecia już w projekcie edycja warszawska. Mieliśmy także dwie edycje poznańskie, jedną krakowską i jedną szczecińską. Jesteśmy w trakcie warsztatów tematycznych i doradztwa dl a edycji VII, lae zarówno z warsztatów jak i dodatkowych godzin doradztwa mogą jeszcze korzystać poprzednie edycje, tak więc korzystajcie, póki trwa projekt. Zobacz wybrane reportaże z tego, co się wydarzyło w FR2. 

Program każdej edycji zawierał:

Zobacz ścieżkę edukacyjną w projekcie

Szkolenia dla kadry managerskiej i przedsiębiorców był trzonem projektu FR2. Ich program oparty był o „Metodologię wsparcia firm rodzinnych” – koncepcja metodologii Dorota i Jacek Jakubowscy – której opracowanie było jednym z głównych celów pierwszego projektu (FR1). 

„Metodologię wsparcia firm rodzinnych” symbolizuje skrót 6S:

Oferowane w ramach szkoleń konferencje, warsztaty i doradztwo rozwojowo-biznesowe oraz warsztaty tematyczne poruszały problemy w każdym z pierwszych pięciu obszarów 6S oraz uczą jak osiągnąć, jedyny – trwale skuteczny dla biznesu i rodziny – efekt synergii, czyli równolegle zachodzącą poprawę w każdym z zależnych od siebie powyższych elementów systemu danej firmy. Biorąc udział w szkoleniach uczestnicy zdobyli lub udoskonalili umiejętności w następujących obszarach:

  • strategia rozwoju firmy a interesy rodziny,
  • efektywne zarządzanie, delegowanie zadań w firmie rodzinnej,
  • definiowanie wartości rodzinnych i firmowych,
  • budowa marki i strategii w firmie rodzinnej,
  • systemy wynagrodzeń w firmie rodzinnej,
  • równowaga życiowa, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem,
  • komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie i firmie,
  • planowanie procesu sukcesji (prawo, psychologia, strategia),
  • dialog międzypokoleniowy.

Zajęcia prowadzone były przez znakomitych ekspertów i trenerów, mających wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami rodzinnymi. Wielu z nich to także przedsiębiorcy rodzinni.

Obszary tematyczne i korzyści wynikające z udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Karina Knyż-Grzywa
tel. kom. 669 430 660
karina@firmyrodzinne.pl
 
Agnieszka Woś
tel. kom. 607 150 069
a.wos@concordiadesign.pl 
 
Biuro w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
pok. S 228 (II piętro)