Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

RELACJE - Magazyn Firm Rodzinnych

2013   2014   2015

 

 

 

   
Korzyści:
  • pogłębienie wiedzy o różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym,
  • rozwinięcie umiejętności dostrzegania silnych i słabych stron swojego biznesu rodzinnego,
  • lepsze zrozumienie procesów zachodzących na styku rodzina-firma,
  • wykorzystanie przykładów dobrych praktyk do poprawy swojej działalności,
  • popularyzowanie problematyki przedsiębiorczości rodzinnej w społeczeństwie.