Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Publikacje

RELACJE. Magazyn Firm RodzinnychRELACJE - winieta

RELACJE to dwumiesięcznik skierowany do przedsiębiorców, ekspertów, dziennikarzy, studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości rodzinnej.
Jest wsparciem procesu szkoleniowo-doradczego projektu oraz ważnym narzędziem kampanii społecznej, której celem jest podniesienie świadomości publicznej jak ważną rolę firmy rodzinne odgrywają w gospodarce, zwłaszcza w okresach kryzysu.
Magazyn zawiera wiele informacji, opisów przypadków, porad i sposobów radzenia sobie z problemami firmowo-rodzinnymi. Wśród autorów publikujących w dwumiesięczniku są przedsiębiorcy, naukowcy, prawnicy, psychologowie, doradcy, dziennikarze – grono na tyle różnorodne, aby przedstawić wiele punktów widzenia i całe bogactwo problematyki rodzinno-firmowej.
Chcemy by dla przedsiębiorców RELACJE były głosem środowiska firm rodzinnych, a dla instytucji otoczenia biznesu źródłem wiedzy oraz widomym znakiem wagi i znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i na świecie.

Do pobrania oraz dostępny na Portalu Firm Rodzinnych.

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych 

Metodologia

jest lekturą obowiązkowa dla każdego, kto myśli o pracy trenera, doradcy, czy coacha kadry managerskiej firm rodzinnych. Książka powstała w wyniku doświadczeń zebranych podczas pilotażowego projektu Firmy Rodzinne 1, którego głównym celem było przygotowanie metodologii wsparcia firm rodzinnych w rozwoju przez wskazanie dróg radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z rodzinnego charakteru firm oraz uświadomienie im potencjału tkwiącego właśnie w rodzinności firmy. Jak czytamy we wstępnie: „W Polsce firmy rodzinne jako specyficzna grupa są niedostrzegane, a na rynku szkoleniowo-doradczym brakuje oferty, która pomogłaby im poradzić sobie z typowymi dla nich wyzwaniami. Wyzwania te – nieuświadomione w porę – mogą prowadzić do spowolnienia rozwoju firmy, a nawet do jej upadku. Jak przeprowadzić sukcesję? Jak pogodzić strategię rozwoju firmy z potrzebami i oczekiwaniami członków rodziny? Jak łączyć pracę w firmie i życie rodzinne tak, aby konflikty prywatne nie niszczyły relacji zawodowych i vice versa? (...) To tylko te najbardziej podstawowe zagadnienia, do których warto, by każdy zaangażowany w firmę rodzinną podszedł z wielką uwagą. Właścicielom takich przedsiębiorstw proponujemy, by już na samym początku odpowiedzieli sobie na jeszcze jedno, fundamentalne pytanie: czy jesteśmy rodziną, która ma firmę, czy firmą, którą zarządza rodzina?”

Do pobrania (PDF, 3.05 MB)

Moja historia, moja firma

Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

to ważne uzupełnienie „Metodologii wsparcia firm rodzinnych” a jednocześnie ciekawa lektura dla każdego, kogo interesują ludzkie opowieści. Jest to zbiór historii powstania i rozwoju wybranych firm – beneficjentów projektu, opowiedzianych przez ich założycieli i członków ich rodzin. Każda z zawartych tu historii dowodzi ogromnej żywotności i różnorodności środowiska firm rodzinnych w Polsce.

Każdy bohater ma inne zainteresowania, inne pomysły na rozwój biznesu, inne sposoby działanie. Wszystkich łączy żyłka ryzykanctwa, odwaga brania losu w swoje ręce i przekonanie, że rodzinność firmy to wartość, która odpowiednio wykorzystana daje szansę na przetrwanie ich przedsiębiorstwa.
To także lektura, dzięki której słowo "biznes" nabiera ludzkiego, jednostkowego wymiaru. A biorąc pod uwagę wkład, jaki mają firmy rodzinne w rozwój wolnego rynku w naszym kraju, opowieści te są po prostu portretem polskiej przedsiębiorczości.

Do pobrania (PDF, 7.1 MB)

 Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

„Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców” to już drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji Polskicj Agencji Rozwoju Przedsiębioroczości, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2. Dziękujemy wszystkim bohaterom książki, za podzielenie się z nami doświadczeniem swego życia.

Zapraszamy do czytania.

Do pobrania (PDF, 5.43 MB)