Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Program studiów dla sukcesorów

Program składa się z dwóch bloków programowych:

1. Blok kompetencji twardych (168 h)

Blok kompetencji twardych w zakresie "Innowacyjngo zarządzania firmami rodzinnymi " zaprojektowany zostały w sposób procesowy. Uczestnicy pracują w multidyscyplinarnych zespołach wzbogaconych o wiedzę ekspercką różnych środowisk (naukowego, biznesu, projektantów) zgodnie z innowacyjną metodologią design thinking. Program dostosowany jest maksymalnie do potrzeb uczestników, rozwiązuje ich realne problemy biznesowe oraz uwzględnia specyfikę firm rodzinnych w celu tworzenia charyzmatycznej marki konkurencyjnej na rynku lokalnym, krajowym czy międzynarodowym.

Design thinking to metodologia pracy zespołowej, która uczy rozwiązywania problemów biznesowych nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii działania, rozwoju nowych usług, usprawniania procesów, czy metod działania organizacji.

Design thinking skupia się na procesie czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań, a nie koncentruje się jedynie na samym celu i jak najszybszym do niego dotarciu. W szukaniu rozwiązań kluczową zasadą jest koncentracja na potrzebach ludzi i sposobach na dobre ich rozpoznanie. Dopiero na bazie zebranych informacji, które stają się inspiracją do szukania rozwiązania rozpoczyna się proces tworzenia, rozwijania i testowania pomysłu. Wszystko po to by jak najlepiej przygotować się do implementacji, czyli skutecznego wdrożenia rozwiązania w życie. Parafrazując Tima Browna, pioniera design thinking celem jest zmienić potrzebę w popyt, czyli postawić ludzi na pierwszym miejscu.

Podstawą metodologii design thinking jest praca warsztatowa z wykorzystaniem różnego rodzaju technik kreatywnych przy udziale ekspertów z wielu dziedzin nauki i różnych obszarów działalności organizacji.

Przedmioty:

 1. Przywództwo i innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną – 24 h
 2. Trendy w rozwoju biznesu i firmy rodzinnej – 16 h
 3. Tworzenie innowacji za pomocą design’u w firmie rodzinnej – 16 h
 4. Modelowanie strategii biznesowej firmy rodzinnej – 16 h
 5. Kreowanie tożsamości marki rodzinnej – 16 h
 6. Badania wspierające innowacyjność – 16 h
 7. Projektowanie produktu i zarządzanie pracą projektową – 16 h
 8. Projektowanie usługi i doświadczenia – 16 h
 9. Projektowanie identyfikacji wizualnej marki, produktu i usługi firmy rodzinnej – 16 h
 10. Zwinne zarządzanie projektami – 8 h
 11. Aspekty finansowe zarządzania projektami – 8 h

 

2. Blok kompetencji miękkich (72 h)

Na drugą część proponowanego tu programu składają się zajęcia, głównie o charakterze warsztatowym, które służyć będą przede wszystkim rozwijaniu kompetencji społeczno-psychologicznych niezbędnych do zarządzania i rozwijania innowacyjnej firmy rodzinnej. W bloku II wchodzi 7 elementów, z których sześć pierwszych realizowanych jest w formie zajęć grupowych, a ostatni – coaching – indywidualnych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość diagnozy swoich odnośnych kompetencji przed i po programie. Jednocześnie należy mieć świadomość, że np. umiejętności przywódcze będą mogły zostać rozwinięte jedynie w ograniczonym zakresie. Jedynie problematyka sukcesji, ze względu na specyfikę uczestników programu będzie przepracowywana w ramach dłuższego, 16 godzinnego warsztatu.

Przedmioty:

 1. Umiejętności przywódcze w zarządzaniu zespołem – 8 h
 2. Budowanie i rozwijanie zespołów w firmach rodzinnych – 8 h
 3. Motywowanie podwładnych – 8 h
 4. Rozwiązywanie konfliktów w firmach rodzinnych / Negocjacje i mediacje – 8 h
 5. Równowaga życie osobiste – praca – 8 h
 6. Proces sukcesji w firmach rodzinnych – 16 h
 7. Psychologia sukcesji – 8 h
 8. Coaching kompetencji miękkich – 8 h

Program może ulec modyfikacji po doprecyzowaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacji udziela:

Anna Taborska
tel. 22 517 98 49
ataborska@swps.edu.pl