Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Andrzej Jacek Blikle

O sobie

Mentor, ekspert i wykładowca w projekcie, Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, profesor Blikle jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej, oraz większościowym udziałowcem wielopokoleniowej firmy rodzinnej i jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce – cukierni A. Blikle.

W latach 1963-1971 prof. Andrzej J. Blikle pracował w Instytucie Matematycznym PAN, dochodząc do stanowiska docenta. W 1977 objął stanowisko profesora w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. w Berkeley, Kopenhadze i Linköping. Od 1996 zajmuje się także zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM), z czego prowadzi cykliczne konwersatorium w Warszawie. Autor książki Doktryna Jakości.

Kształcił się również w cukiernictwie, uzyskując stopnie czeladnika i mistrza cukierniczego. W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy A. Blikle, w latach 2010-2012 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, od 2013 jest wiceprzewodniczącym.

Honorowy członek i współtwórca Polskiego Towarzystwo Informatycznego, członek Europejskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, gdzie przewodniczy Zespołowi Terminologii Informatycznej. W latach 1997-1998 był prezesem warszawskiego Klubu Rotary, od którego w 2008 otrzymał Medal Paula Harrisa. W 2001 prof. A.J. Blikle został powołany w skład rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, a w 2008 został prezesem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek branży finansowej i przemysłowej. Od 1998 należał do Polskiej Federacji Producentów Żywności, w latach 2002-2005 był prezesem zarządu tej organizacji. W roku 2006 został przewodniczącym rady fundacji Centrum im. Adama Smitha.

Angażuje się w działalność społeczną, kulturalną i charytatywną. Jest m.in. członkiem Społecznego Komitetu Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa oraz Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał” (źródło: m.in. Wikipedia)

Zapraszamy na osobistą stronę A.J. Bliklego http://www.moznainaczej.com.pl.