Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Paweł Rataj

O sobie

Prawnik z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z najwyższymi notami złożył egzamin sędziowski, a następnie radcowski. Prowadzi wraz z grupą współpracowników własną kancelarię radcy prawnego w Krakowie, w ramach której świadczy stałą bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa medycznego. Specjalizuje się w obsłudze firm rodzinnych. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie ryzykom gospodarczym oraz osobowym, które zagrażają ciągłości działania firmy rodzinnej.

Od kilku lat jest aktywnym członkiem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Zajmuje się propagowaniem problematyki sukcesyjnej firm rodzinnych, biorąc udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z przedsiębiorcami. W sprawach dotyczących sukcesji udziela się w mediach. W ramach spółki "Doradztwo Sukcesyjne" współorganizował w kwietniu 2012 roku pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję poświęconą sukcesji.

Jest pasjonatem polskiej muzyki rokowej, turystyki górskiej, szachów i numizmatyki. Kolekcjonuje modele kolejowe.