Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Partnerzy

 

      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Misją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

Celem działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i światowym.

Więcej informacji na stronie PARP

 

logotyp stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych      Inicjatywa Firm Rodzinnych

Podstawowym celem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych jest tworzenie opartych na zasadach etycznych i prawnie możliwych form współdziałania firm, a w szczególności firm rodzinnych, w dziele budowania w Polsce wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności chcemy aktywizować środowisko firm rodzinnych i dążyć do uzyskania wpływu na ustawodawstwo gospodarcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych. Pragniemy udzielać wsparcia merytorycznego, wymieniać doświadczenia i pogłębiać edukację właścicieli, ich dzieci i menedżerów przedsiębiorstw rodzinnych. 

Więcej informacji na stronie IFR

 

     Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

Więcej informacji na stronie SWPS

 

Concordia Dseign     Concordia Design  

Jesteśmy platformą współpracy przedsiębiorców, ekspertów i projektantów, opartą o unikalny model biznesowy łączący promocję designu z edukacją i consultingiem. W każdym z obszarów, w którym działamy, realizujemy ideę By Human Touch – umiejętność rozumienia i dokonywania ciągłych zmian, w których człowiek, jego potrzeby i wartości, ale też rozwijanie jego talentu i tkwiącego w nim potencjału, są w centrum zainteresowania. Wartości By Human Touch to: poznawanie, współtworzenie oraz zmiana. Czerpiemy z doświadczenia firm z grupy Vox oraz wiedzy humanistycznej i badań prowadzonych przez uczelnie wyższe: School of Form, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Więcej informacji na stronie Concordia Design