Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Olaf Żylicz

O sobie

Dr. Olaf Żylicz ukończył psychologię w Akademii Teologii Katolickiej i studia doktoranckie w KUL. Studiował również w Technische Hochschule w Darmstadt (Niemcy). Związany z Instytutem Rozwoju Biznesu jako członek Zarządu oraz z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem jako wiceprezes Zarządu. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC.

Jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi badania m.in. nad efektywnością szkoleń i coachingu. Jest wykładowcą Executive MBA na Politechnice Warszawskiej oraz w International Institute of Business na Ukrainie. Stworzył kilkanaście kwestionariuszy, w tym do badania kompetencji menadżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego.

Od ponad dziesięciu lat Olaf Żylicz pracuje jako psycholog i coach w biznesie. Współpracował jako konsultant z People Partnering i SMG-KR Human Resources. Przez wiele lat realizował różne projekty (szkolenia, badania, coaching) z międzynarodową firmą doradczą Hay Group. Obecnie zajmuje się głównie coachingiem dla wyższej kadry menadżerskiej, który prowadzi zarówno po polsku, angielsku, jak i niemiecku.

Olaf Żylicz ma czwórkę dzieci, pasjonuje go malarstwo Chagalla i pisze felietony psychologiczne do miesięcznika „Pani”.