Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Obszary tematyczne i korzyści

Obszary tematyczne

Biorąc udział w szkoleniach nabędziesz lub udoskonalisz umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

 • strategia rozwoju firmy a interesy rodziny,
 • efektywne zarządzanie, delegowanie zadań w firmie rodzinnej,
 • definiowanie wartości rodzinnych i firmowych,
 • budowa marki i strategii w firmie rodzinnej,
 • systemy wynagrodzeń w firmie rodzinnej,
 • równowaga życiowa, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem,
 • komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie i firmie,
 • planowanie procesu sukcesji (prawo, psychologia, strategia),
 • dialog międzypokoleniowy.

Zobacz informator warsztatów tematycznych.

Korzyści

 • Nauczysz się radzić sobie ze specyficznymi problemami, wynikającymi z rodzinności Twojej firmy, poznając różne strategie i możliwości rozwiązywania konfliktów, a także delegowania zadań i przenikania się systemów firmy i rodziny.
 • Złapiesz wiatr w żagle dla swojej firmy – zyskasz nowe spojrzenie na procesy zachodzące w Twym biznesie, zachętę do odważnych i kreatywnych działań na rynku, inspirację do rozwoju i zmian.
 • Poprawisz relacje w rodzinie i firmie dzięki uzyskaniu większego zrozumienia bliskich i pracowników, nauce dialogu, empatii, rozwiązywania konfliktów z korzyścią dla wszystkich stron.
 • Nabędziesz wiele ważnych kompetencji osobistych. Wzrośnie Twoje poczucie własnej wartości i decyzyjności, rozwiniesz swoją kreatywność, odwagę do wprowadzania zmian, motywację do rozwoju i uczenia się.
 • Poszerzysz zakres posiadanej wiedzy, zdobędziesz narzędzia do efektywnego i nowoczesnego zarządzania firmą rodzinną.
 • Otrzymasz szansę promocji siebie i swojej firmy poprzez portal internetowy, publikacje, reportaże.
 • Znajdziesz się w wybranym środowisku firm rodzinnych, uzyskasz ich wsparcie, poszerzysz kontakty osobiste i biznesowe, będziesz budować nową, ważną w sensie obywatelskim społeczność, tworząc nową jakość, siłę i potencjał firm rodzinnych w Polsce.