Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Mirosław Moskała

O sobie

Magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 20 lat pracuje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Konsultant, trener i praktyk w procesach kierowania zespołami, budowania struktur, strategii personalnych i oceny wyników pracy.

Posiada doświadczenie menedżerskie w kierowaniu dużymi zespołami pracowniczymi, zajmował kierownicze stanowiska w strukturach HR w firmach branży: ubezpieczeniowej, produkcyjnej, handlowej i motoryzacyjnej. Zajmował się między innymi projektowaniem systemów ocen, systemów wynagradzania i programów szkoleniowych.

Od ponad pięciu lat prowadzi samodzielne projekty rozwojowe dla kadr przedsiębiorstw działających w różnych branżach i sektorach gospodarki. Prowadził również szereg szkoleń dla kadry kierowniczej, przede wszystkim z zakresu: zarządzania zmianą, zarządzania przez cele, rekrutacji, zarządzania czasem, budowania zespołów, zarządzania strategicznego i wykorzystania HR dla biznesu.

Od prawie dwóch lat jest zaangażowany w działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim”. Program jest skierowany do polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP a jego celem jest opracowanie strategii innowacyjnych dla firm oraz przygotowanie operacyjnego planu ich wdrożenia.

Pan Mirosław Moskała zrealizował z powodzeniem projekty dla przedsiębiorstw z branży: motoryzacyjnej, kamieniarskiej, handlowej, logistycznej, turystycznej, geodezyjnej i energetycznej – w tym kilku firm rodzinnych. Pracując jako samodzielny konsultant był postrzegany jako rzeczowy i pragmatyczny partner dla przedsiębiorców – uczestników projektu. W związku z tym posiada gruntowne i nowatorskie na rynku polskim doświadczenie w procesie budowy i wdrażania strategii innowacyjności.

Żonaty, ma dorosłą córkę. Interesuje się literaturą, muzyką poważną (zwłaszcza operową) i sportem (jest zdeklarowanym kibicem Realu Madryt).