Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Maria Adamska

O sobie

dr inż. Maria Adamska. Doradca i wykładowca o dużej wiedzy i doświadczeniu w zakresie wynagradzania pracowników, zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji, finansów, analizy i diagnostyki ekonomicznej. Łączy dojrzały warsztat metodyczny, wynikający w szczególności z 20 lat kariery akademickiej, z doświadczeniem w pracy doradczej i praktyką zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje zarządzającej w kilku spółkach, była współwłaścicielem trzech spółek handlowych i właścicielem firmy doradczej, jednocześnie zawsze będąc członkiem zarządu w randze wiceprezesa lub prezesa. Od dwudziestu lat zajmuje się doradztwem, jako kierownik projektów lub indywidualnie, m. in. w obszarach: systemy wynagradzania, programy restrukturyzacji, programy naprawcze, programy rozwoju, plany przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ma dużą wiedzę o firmach rodzinnych wynikającą z badań w zakresie wynagradzania, funkcjonowania  oraz sukcesji w firmach rodzinnych. Jest autorem publikacji na temat wynagradzania w firmach rodzinnych i współautorem dwóch książek na temat sukcesji. Redaguje Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE. Przez ostatnie lata prowadziła wykłady na studiach wyższych z przedmiotów: systemy motywacyjne, zarządzanie małą firmą, zarządzanie pracą i przedsiębiorstwo rodzinne, a wcześniej z analizy i diagnostyki ekonomicznej. Znajomość problematyki firm rodzinnych wynika także z siedmiu lat pracy w zarządzie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i udziału w projektach i działaniach na rzecz środowiska firm rodzinnych.

W ramach doradztwa i projektów unijnych prowadziła wiele szkoleń i warsztatów dla pracowników przedsiębiorstw z tematów:

  • Systemy wynagradzania w firmach rodzinnych,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie innowacyjnym,
  • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem,
  • Rola marketingu w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa,
  • Podstawy rachunkowości i księgowości,
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  • System ocen działalności przedsiębiorstwa,
  • Ocena ekonomiczna nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.