Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Marek Kamiński

O sobie

Doświadczony doradca biznesowy i manager, pracujący głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze w zakresie zarządzania operacyjnego, finansów przedsiębiorstw oraz controllingu operacyjnego i finansowego.

W ramach prowadzonej działalności specjalizuje się w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, problematyce wycen wartości przedsiębiorstw i aktywów, planowaniu finansowym i strategiach finansowania rozwoju przedsiębiorstw, biznesplanach i analizach opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, a także doradztwie transakcyjnym w procesie nabycia, sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskaniu kapitału i inwestora i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów controllingu w przedsiębiorstwie. Łącząc bogate doświadczenie doradcze z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim zdobytym w trakcie pełnienia najwyższych stanowisk menedżerskich zarówno w spółkach międzynarodowych grup kapitałowych, jaki i spółkach należących do prywatnego kapitału polskiego, oferuje wszechstronną wiedzę menedżerską i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów zarządczych Klientów.