Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Maksymilian Machalica

O sobie

Jestem psychologiem i trenerem. Psychologię ukończyłem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a certyfikat trenera uzyskałem w Szkole Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych prowadzonej przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie. Ukończyłem także cykl zaawansowanych szkoleń trenerskich „Wachlarz Kompetencji Trenerskich”, również prowadzony przez Pracownię.

Jako trener pracuję od przeszło pięciu lat. Skutecznie szkolę metodami aktywnymi zarówno młodzież, jak i dorosłych w zakresie szeroko rozumianego rozwoju osobistego, czyli: rozbudzanie, planowanie, osiąganie celów, budowanie zespołu, praca w zespole, inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, funkcjonowanie w grupie, elementy coachingu, budowanie poczucia własnej wartości.

W pierwszej edycji projektu Firmy Rodzinne miałem zaszczyt i przyjemność być trenerem wspomagającym w dwóch warsztatach tematycznych: „Równowaga życiowa i zarządzanie czasem” oraz „Mediacje w firmie rodzinnej”.

Jako psycholog jestem zatrudniony od połowy 2011 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagam ludziom wracać do równowagi psychologicznej, mierzyć się z ich kryzysami. Od listopada 2012 pracuję również jako psycholog ­– specjalista w projekcie skierowanym do rodzin z dziećmi „Standardy w Pomocy”, gdzie skupiam się na wzmacnianiu wewnętrznych zasobów rodziny i więzi rodzinnych, łagodzeniu objawów trudnych sytuacji rodzinnych oraz wspomaganiu rodziny w kryzysie, w zakresie budowania zasobów psychicznych i emocjonalnych, a także poprawie psychospołecznego funkcjonowania rodziny. W ramach projektu regularnie uczestniczę w superwizjach.