Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE - nr 3/2014

SPIS TREŚCIokładka Relacje nr 3/2014

 • u-Rodzinowe budowanie
 • Wrażenia z u-Rodzin 2013
 • Kapitał społeczny firm rodzinnych
 • Chwalmy się tym, że jesteśmy rodzinni!
 • Sukcesja – marzenie, przeznaczenie czy przekleństwo?
 • Przygotowanie organizacyjne firmy rodzinnej do sukcesji
 • Psychologiczny wymiar firm rodzinnych (cz. 1)
 • Jak przygotować proces projektowania konstytucji rodzinnej? Rady praktyka
 • Zarządzanie firmą rodzinną
 • Planowanie ważniejsze niż plan…
 • Relacje w projekcie Firmy Rodzinne 2
 • Wsparcie dla firm rodzinnych. Model 6S
 • Ufaj bliźniemu swojemu - wywiad z prof. Januszem Czapińskim
 • Życie nabrało przyspieszenia
 • Spotkanie w Komborni
 • Powstanie mazowieckiego Koła IFR
 • Elipsa, czyli koło
 • Bractwa, kluby i supertatusiowie
ZałącznikWielkość
RELACJE_3_2014.pdf1.94 MB