Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Łukasz Martyniec

O sobie

Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji oraz planowania spadkowego. Od 2005 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Przeszkolił ponad 4.000 doradców finansowych, współorganizował ok. 400 konferencji, seminariów oraz szkoleń dla biznesu.

Specjalizuje się w budowie kompleksowych planów sukcesji dla firm rodzinnych oraz budowy planów awaryjnych dla firm nierodzinnych. Doradztwo obejmuje prawo gospodarcze, handlowe, rodzinne, spadkowe i podatkowe, połączone z budową założeń planu finansowego oraz towarzyszeniem w procesie podejmowania decyzji. Opieka nad Klientem zakłada wieloletnią współpracę. Posiada 8-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji.

Jest wykładowcą i ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Należy do członków rady programowej Fundacji "Pomiędzy". Publikuje w wielu wydawnictwach przeznaczonych dla przedsiębiorców, m.in. THINK TANK, Magazyn Firm Rodzinnych i innych.

Udziela się jako ekspert w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych: KODY WARTOŚCI - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych oraz Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych.

Jest właścicielem Kancelarii Sukcesyjnej WM GROUP.

Temat