Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Lucyna Weroniczak

O sobie

Trenerka (rekomendacja II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), coach (certyfikat TROP) i terapeutka (Instytut Psychologii Zdrowia).

Trenerstwem zajmuje się od 17 lat jednocześnie pracując w biznesie. Jest prezesem w spółce z o.o. Agencja Celna GRAND – firma rodzinna, od 1995 r., zarządza produkcją w firmie rodzinnej „GRANDSPED” oraz jest właścicielką firmy szkoleniowo-terapeutycznej – Zespół Psychologów i Pedagogów „GAMMA” Lucyna Weroniczak od 1996 r. Swoje umiejętności trenerskie zdobywała w Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiowała też Psychologię Społeczną na UAM Poznań. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Przez wiele lat szkoliła różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, zarządzanie konfliktem, zarządzaniem zespołem pracowniczym, tworzenia i liderowania w zespole pracowniczym, zarządzanie zamianą, zarządzanie sobą w czasie, wypaleniem zawodowym, profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji itp.

Ostatnio zaangażowana w szkolenie trenerów biznesu. Jest współautorką programu studiów podyplomowych „Akademia Trenera” na WSG w Bydgoszczy i od pięciu lat jego realizatorką. Jednocześnie współpracuje z Grupą TROP, Pracownią Psychologiczną Elżbiety Sołtys, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Firmą Szkoleniowo-Doradczą „Negocjator” – szkoląc trenerów biznesu w ramach programów realizowanych z funduszy EFS.

Przez 19 lat była wykładowcą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2010 roku razem z grupą specjalistów napisała cykl artykułów opublikowany w książce „Bo życie to nieustanny rozwój...”, jest także współautorka „Metodologii wsparcia firm rodzinnych”.