Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Krzysztof Stańczyk

O sobie

Psychoterapeuta z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, Szkołę Coachingu Instytutu TROP. W swojej aktywności zawodowej okresowo łączył praktykę z działalnością dydaktyczną pracując w Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – szkołach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada certyfikat psychoterapeuty uzależnienia i współuzależnienia, rekomendacje trenera warsztatu umiejętności psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rekomendacje trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi działalność, w której łączy swoje zainteresowania psychologią i działalnością biznesową. W ramach usług dla biznesu zajmuje się coachingiem, pomocą w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjami, poprawa komunikacji w firmie oraz przygotowaniem autorskich warsztatów odpowiadających zapotrzebowaniu konkretnych firm. Prowadzi prywatna praktykę w zakresie psychoterapii indywidualnej, par, małżeństw. W środowiskach lokalnych, w ramach pomocy psychologicznej, zajmuje się budowaniem interdyscyplinarnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracą oraz z osobami stosującymi przemoc i agresję.

Uczestnicy warsztatów oraz klienci cenią go za życzliwość, ciepło, kompetencje oraz zaangażowanie.