Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Krzysztof Safin

O sobie

dr hab., prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego.

Autor m.in. monografii Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne; podręczników Zarządzanie małą firmą.

Kierownik projektu badawczego Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2012-2014) oraz wielu projektów szkoleniowych i doradczych. Doradca dolnośląskich przedsiębiorstw rodzinnych, ekspert Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki.

Tematy