Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Katarzyna Gorzędowska

O sobie

Doświadczony trener, kierownik projektów szkoleniowych, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów Biznesu TROP (2000) oraz Szkoły Treningu Grupowego (2011), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Posiada certyfikat pracy Metodą TROP.

Od 1998 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, kadry dydaktycznej na uczelniach. Tematyka: autoprezentacja i wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, twórcze myślenie, obsługa klienta, szkolenia z umiejętności zarządzania ludźmi, motywowanie, delegowanie, dyscyplinowanie, ocenianie, budowanie zespołu, szkolenia z umiejętności trenerskich, metodyka prowadzenia szkoleń, badanie potrzeb szkoleniowych, ewaluacja, mentoring.

Prowadzi szkolenia i superwizje dla kadry dydaktycznej uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”.