Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Karina Knyż-Grzywa

O sobie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu prowadzonej przez Grupę Trop. Od 2005 roku związana z Grupą TROP jako trener i kierownik projektów. Jako kierownik projektów i specjalista ds. organizacji szkoleń pracowała dla Grupy TROP koordynując działania szkoleniowe realizowane dla klientów biznesowych a także koordynując prace w projekcie „Skuteczny Trener- Doświadczenie – Kreatywność – Refleksja” współfinansowanym ze środków UE. Posiada certyfikat trenerski pracy metodą TROP.

Od 2012 r. uczestniczka kursu dla doświadczonych trenerów organizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Trenerka, kierownik projektów szkoleniowo-doradczych. Posiada duże, praktyczne doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń umiejętności psychospołecznych. Specjalizuje się przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z tematyki: komunikacji, asertywności, negocjacji, traine the trainers, prezentacji i autoprezentacji, prowadziła również warsztaty antystresowe, ze sprzedaży i obsługi klienta oraz integracji zespołów.

Pracowała jako trener m.in. dla: OFI Sp. z o.o., Skandii, NOKIA, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, AISEC, Lekkerland, Get iT, CPE, Mindshare, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Wilczęta, Białostockiej Fundacja Kształcenia Kadr, Europejski Dom Spotkań – fundacja Nowy Staw, Green-Light, Inicjatywy Firm Rodzinnych, Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.

W latach 1998-2002 wspierała rodziców w prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego.

Współpracowała również ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych pracując przy realizacji projektu Firmy Rodzinne oraz jako ekspert w organizacji Pracodawcy RP.

Obecnie koordynuje obszar szkoleń i doradztwa w projekcie Firmy Rodzinne 2, jest także koordynatorem pracy biura Rady Trenerów PTP i Sekcji Trenerów PTP.