Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Kampania społeczna: Firma rodzinna to MARKA

Drodzy Państwo,

Zapraszamy do kampanii społecznej: Firma rodzinna to MARKA.
Firmy rodzinne są trzonem gospodarki. Są to przedsiębiorstwa budujące na wartościach, wrażliwe społecznie, o wielkim potencjale innowacyjności i szybkiej reakcji na zmiany – co w dzisiejszej rzeczywistości jest podstawą przetrwania na rynku. Ich historie, to opowieści o polskiej przedsiębiorczości i wytrwałości w walce o przeżycie w świecie wielkich korporacji, (...)

Więcej.

   

Przywrócić etos przedsiębiorczości

25 lat temu zmiany systemowe umożliwiły rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jak grzyby po deszczu powstawały firmy, których początkiem był często garaż ich właściciela albo słynne „szczęki”. W dużej części były to firmy, które z czasem, często wielkim wysiłkiem całej rodziny, przekształciły się w dobrze funkcjonujące biznesy. To one stworzyły podwaliny nowej gospodarki.

Więcej.

   

Miłość, recepta, marka

Hasło „Firma rodzinna to marka” od roku zdobi materiały promocyjne projektu FR2. Jest także głównym hasłem naszej kampanii społecznej, której zadaniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, że firmy rodzinne są oddzielnym bytem ekonomicznym, trzonem polskiej gospodarki. Że mają cechy, dzięki którym łatwiej im przetrwać we współczesnym świecie. 
Miłość, Awangarda biznesu, Recepta na zmienną rzeczywistość, Kreatywność, Afirmacja przedsiębiorczości. W skrócie – MARKA.

Więcej.