Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Joanna Szulc-Sobczyk

O sobie

Trener, Project Manager i Konsultant Biznesowy w obszarze Zarządzanie Zespołami i Projektami.

Mediator i lider zmian organizacyjnych (certyfikat APMG Change Management Practitioner), certyfikowany Project Manager (certyfikat Prince2 Practitioner), certyfikowany trener PTP, trener dramy.

Jako kierownik projektów, szef i uczestnik zespołów zadaniowych i projektowych od ponad 13 lat wprowadza i koordynuje zmiany w organizacjach, zwłaszcza w obszarze zmian kulturowych, HR: budowania i zarządzania zespołami zadaniowymi i projektowymi, rozwoju i diagnostyce kompetencji pracowniczych w tym przede wszystkim menadżerskich. Konsultant biznesowy odpowiedzialny za rozwój obszaru HR i diagnostykę personalną, tworzenie strategii dla organizacji w obszarach rozwoju kompetencji pracowniczych.

Wprowadzała kilka dużych projektów inicjujących zmiany organizacyjne w korporacjach i mniejszych firmach, w tym projekt Trenerów Wewnętrznych w Banku; Standardy Obsługi Klienta; Nowy Model Oddziału, zmiana stylu zarządzania w firmie. Czynnie uczestniczyła i współtworzyła prekursorskie – systemowe projekty, jak projekt Firmy Rodzinne, MARS Wellness.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytety Warszawskiego – Wydział Zarządzania i Szkoły Głównej Handlowej, odbyła wiele kursów i szkoleń w obszarze zarządzania organizacją, systemowej perspektywy pracy z organizacją, projektami i kierowania ludźmi, doskonalenia kompetencji i metod pracy z ludźmi w organizacjach.

Przez ostatnie kilka lat prowadzi szkolenia i pracę indywidualną (doradczą i coachingową) z obszaru zarządzania i budowania zespołów zadaniowych i projektowych, wprowadzania zmian, podkreślając znaczenie spojrzenia na zmiany w organizacjach z perspektywy: indywidualnej, zespołowej i organizacyjnej a także z perspektywy systemowej.

Wykładowca wizytujący – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – fakultet antystresowy, Collegium Civitas – zajęcia warsztatowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Konsultant zewnętrzny Polskiej Izby Motoryzacji Consulting przy dwuletnim projekcie Akademia Sprzedaży Samochodów złożonym z czterech edycji.

Pogłębia metody pracy z ludźmi również w obszarach poza biznesowych zapraszając do podróży w głąb siebie metodami dramowymi m.in. projekty Teatr Forum (wg. metody Augusto Boala) – spektakl „Ciotki” (reżyser Wojciech Faruga) i Teatr ze Społecznością p.t. „Art – Generacje”(reżyser profesor John Somers).