Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Jarosław Chołodecki

O sobie

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek ekonomia i organizacja.

Pracownik przedsiębiorstwa Polmozbyt w Opolu, m.in. z-ca kierownika ds. ekonomicznych jednej ze stacji Polmozbytu.

W minionych wyborach kandydat do Senatu z listy Obywateli do Senatu, okręg 53, powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki.

Właściciel Bed@Breakfeast na Smolnej, współzałożyciel fundacji Smolna, pomysłodawca, współorganizator corocznych, tygodniowych koncertów z okazji urodzin Chopina.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w Polmozbycie w Opolu, nast. przew. KZ; współzałożyciel Wszechnicy Związkowej „S” Śląska Opolskiego; w 1981 członek zespołu redakcyjnego niezależnego pisma „Solidarność Opolszczyzny”; w III-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, wiceprzew. ZR, rzecznik prasowy ZR, delegat na I KZD. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, nast. w Nysie, Grodkowie i Uhercach, organizator spotkań dyskusyjnych w Nysie i Grodkowie oraz wszechnicy samokształceniowej w Uhercach (pod patronatem Rady Więziennej), współinicjator i współwydawca pism podziemnych „Interwał” w Nysie i „Kret” w Uhercach, 25 XI 1982 zwolniony. 22–23 I 1982 współorganizator (wraz z Andrzejem Morze) spotkania ok. 100 b. internowanych na zamku w Otmuchowie pod pretekstem uroczystości weselnych.

W 1983 wyemigrował do USA; działacz założonej na pocz. 1985 w Chicago organizacji Wspólnota Rozproszonych Członków „S”, dziennikarz, założyciel oraz prowadzący jednej z najpopularniejszych stacji radiowych Polonii.

Organizator koncertów polskich gwiazd i zespołów, oraz radia młodzieżowego 103.fm, dzięki którym w niespotykany wcześniej sposób zintegrował młodą społeczność chicagowskich emigrantów z Polski.