Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Jakub Słupiński

O sobie

Doradca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Inicjator powstania i Prezes Zarządu PM Doradztwo Gospodarcze.

Specjalizuje się w tworzeniu strategii i misji organizacji, organizacji biznesu, tworzeniu i przekształcaniu struktur organizacyjnych, zarządzaniu organizacjami i zespołami ludzi, planowaniu strategicznym, zarządzaniu finansami, negocjacjach z inwestorami strategicznymi oraz współpracy z międzynarodowymi audytorami, poprawie efektywności systemów wynagrodzeń, wdrażaniu systemów motywacyjnych, marketingu, handlu z podmiotami międzynarodowymi.

Założyciel i prezes (1988-1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak International. Z jego inicjatywy Qumak był jednym z pierwszych partnerów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Obecnie Qumak jest firmą giełdową. W latach 1995-2000 przewodniczący Rady Nadzorczej firmy developerskiej Buma System, członek Rad Nadzorczych kilku spółek parterowych NFI oraz członek zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. W latach 2001-2004 zasiadał w Radzie Nadzorczej Wydawnictwa „M”. Następnie w latach 2008-2011 – NITROERG S.A. oraz ZGK sp. z o.o. w Wieliczce. Aktualnie członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.