Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

III. Stowarzyszenie IFR

  • Rodzinni zawsze aktywni i z inicjatywą
  • Kto może być członkiem IFR?
  • Ile nas?
  • Budujemy mosty
  • Napiszemy nowe prawo

 

Rodzinni zawsze aktywni i z inicjatywą

Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie używano w Polsce określenia „firmy rodzinne”. Dzisiaj nie dość, że nazwa weszła do języka potocznego, to jeszcze „rodzinni” zaczęli się identyfikować jako środowisko i integrować w ramach m.in. stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Fundacji Firm Rodzinnych.

Kto może być członkiem IFR?

Każdy, kto tego chce i prowadzi firmę rodzinną. Trzeba tylko wypełnić kwestionariusz i wysłać go do stowarzyszenia, żeby Zarząd IFR mógł formalnie wniosek rozpatrzyć. Zapraszamy!

Ile nas?

W tej chwili nieco do stowarzyszenia należy nieco ponad 300 osób. I wciąż przybywa. Dołącz również Ty. Przyprowadź też swoich przyjaciół i znajomych.

Budujemy mosty

Tworzenie środowiska oraz budowanie marki firm rodzinnych, to najważniejsze cele stowarzyszenia IFR.
Integrowanie się pod tym szyldem ułatwia też poznawanie i zaprzyjaźnianie się przedsiębiorców między sobą, co może dać też dodatkowy efekt w postaci interesującej i owocnej współpracy. Umożliwia też wymienianie się doświadczeniami oraz wzajemne wspieranie się i pomaganie sobie w sytuacjach trudnych. Nie potrzeba wszak  wyważać drzwi, na otwarcie których ktoś już kiedyś znalazł sposób. Dobrze jest wiedzieć, gdzie one są i poznać tę metodę. Razem łatwiej do tego dojść. 

Napiszemy nowe prawo

Przedsiębiorcy, skupieni wokół stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych chcą mieć większy rzeczywisty wpływ na prawodawstwo w Polsce. Dlatego wspólnie z kancelariami prawnymi zamierzają opracować obywatelski projekt ustawy, umożliwiającej powoływanie fundacji rodzinnych. Chcą też wystąpić z projektem nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. W tej chwili bowiem do stowarzyszeń mogą należeć wyłącznie osoby fizyczne, a chodzi o to, żeby członkami mogły być także podmioty prawne. Żeby przynależność firmy do organizacji nie ustawała w momencie, gdy jej reprezentant przestaje w niej pracować. Jest to ważne, ponieważ to właśnie firma jako całość wyraża swoje przekonania na forum stowarzyszenia i to ona, a nie jej przedstawiciel, bierze na siebie rozmaite zobowiązania honorowe oraz finansowe wynikające z członkostwa.