Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Hubert Masiota

O sobie

Adwokat, wspólnik zarządzający Kancelarią MASIOTA adwokaci i radcowie prawni, wykładowca z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania firm rodzinnych.

Jego rozległe doświadczenie obejmuje obszar prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa cywilnego, prawa bankowego oraz prawa międzynarodowego. W swej praktyce zawodowej obsługuje przede wszystkim polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych oraz wiodące firmy rodzinne. Występuje jako pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i arbitrażowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Temat