Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Dorota Jurzysta

O sobie

Coach, trenerka i konsultantka z zakresu zarządzania. Wcześniej menadżer wysokiego szczebla z ponad 18-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego. Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów zagranicznych w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry). Pozwoliło jej to poznać w praktyce zagadnienia związane z różnicami kultury organizacyjnej oraz dialogiem międzykulturowym / międzypokoleniowym.

Jest członkiem Instytutu Zarządzania, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Od 2005 roku prowadzi niezależną działalność, jako trener i doradca biznesowy. Różnorodne wykształcenie (od elektroniki do psychologii) oraz liczne doświadczenia biznesowe pozwalają jej łączyć w pracy różne techniki i znajdować optymalną dla Klienta formę pracy od coacha poprzez mentora aż do doradcy biznesowego. Ceniona jest za bardzo dokładne przygotowanie szkoleń oraz poczucie humoru. Prowadzi szkolenia interaktywne, bo wierzy, że uczenie się przez doświadczenie ma największy wpływ na zmianę.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, zarządzania zmianą, zarządzania wiekiem, rozwiązywania konfliktów oraz zagadnień związanych z budowaniem strategii firmy. Pracuje głównie ze średnią i wyższą kadrą menadżerską. Jako trener i doradca uczestniczyła w projekcie szkoleniowo-doradczym współtworząc metodykę pracy z firmami rodzinnymi.

Angażuje się także w projekty związane z dialogiem międzypokoleniowym i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób 50+. Współpracując z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Collegium Civitas, prowadziła warsztaty rozwoju osobistego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Swoje doświadczenia wykorzystuje także współpracując z organizacjami pozarządowymi, m.in. jako instruktor dogoterapii (napisała o tym książkę, która ukazała się w 2010).