Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Doradztwo

  1. Koncepcja i cele
  2. Obszary doradztwa i doradcy
  3. Schemat doradztwa

Poznaj DORADCÓW.

Każda firma uczestnicząca w szkoleniach dla przedsiębiorców FR2 ma do dyspozycji do 30 godzin doradztwa z 10 z wymienionych poniżej obszarów. ZAPISZ SIĘ

1. Zarządzanie finansami w firmie rodzinnej

Doradcy: Marek Kamińskidr inż. Maria AdamskaMarek Tiahnybok

Doradztwo z zakresie tworzenia strategii zarządzania finansami w firmie rodzinnej. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, planowanie finansowe i strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw, biznesplany i analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału i inwestora, restrukturyzacja przedsiębiorstw, projektowanie i wdrażanie systemów controllingu w przedsiębiorstwie.

2. Planowanie rozwoju nowego produktu/usługi

Doradcy: Anna Wróblewska, Piotr Wróblewski

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju nowego produktu/usługi. Tworzenie strategii opartej o design.

3. Planowanie przeprowadzania zmian w firmie rodzinnej

Doradcy: Wiesława Machalica, Dorota Jurzysta, Joanna Szulc-Sobczyk, Krzysztof Stańczyk, Lucyna Weroniczak, Sylwia Marciniak

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii przeprowadzania zmian w firmie rodzinnej. Wypracowanie taktyki radzenia sobie z oporem zespołu wobec zmian; sformułowanie nowych celów i aspiracji w firmie i pomoc w sterowaniu procesem ich wprowadzania; wypracowanie procedur uzyskiwania konsensusu jako elementu zmian.

4. Zarządzanie przez wartości w firmie rodzinnej

Doradcy: dr Adrianna Lewandowska, Wiesława Machalica, Dorota Jurzysta, Lucyna Weroniczak, prof. Krzysztof Safin

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii zarządzania przez wartości w firmie rodzinnej – zidentyfikowanie tego, co jest ważne w rodzinie i firmie (budowanie własnej hierarchii wartości), komunikacja wartości firmy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa, opracowanie własnego Personal Branding’u.

5. Budowanie kultury organizacyjnej firmy rodzinnej

Doradcy: Wiesława Machalica – wszystkie zakresy, Dorota Jurzysta – wszystkie zakresy, Joanna Szulc-Sobczyk – wszystkie zakresy, Lucyna Weroniczak – wszystkie zakresy), Krzysztof Stańczyk – wszystkie zakresy, Bogumiła Pniewska-Antczak – work-life balance, asertywność, Daria Kleina-Schmidt – zarządzanie konfliktem, Sylwia Hull-Wosiek – zarządzanie kreatywnością

Doradztwo w zakresie opracowania strategii budowy kultury organizacyjnej firmy: zarządzanie konfliktem, metody motywowania pozafinansowego, zarządzanie kreatywnością, budowa i integrowanie zespołu, tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnemu rozwiązywaniu problemów, metody efektywnej komunikacji, określanie ról firmowo-zawodowych, zwalczanie stresu pracowniczego, delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz ich egzekwowanie, dialog międzypokoleniowy, międzypłciowy i między szczeblami zarządzania, work-life balance, asertywność.

6. Podnoszenie efektywności organizacyjnej firmy rodzinnej

Doradcy: Dorota JurzystaAgata PolakLucyna WeroniczakWiesława MachalicaJoanna Szulc-SobczykRenata MuszyńskaMirosław Moskała, Agnieszka WośAneta Kłunduk

Doradztwo w zakresie budowania strategii podnoszenia efektywności organizacyjnej firmy rodzinnej poprzez usprawnienie organizacji pracy uściślenie zasad współdziałania i kompetencji; motywowanie finansowe i pozafinansowe, wdrażanie rozwiązań zarządzania personelem; analiza potencjału i rozwoju pracowników; plany rozwojowe, systemy ocen pracowniczych, wyznaczanie celów krótko i długoterminowych i ich realizacja.

7. Budowanie marki rodzinnej

Doradcy: Piotr Wróblewski, Anna Nalazek, Bartłomiej Rak, Paweł ReyAgnieszka Jankowiak-Kaczmarek

Doradztwo w zakresie strategii budowania marki rodzinnej. Powiązanie strategii marki ze strategią biznesową firmy, stworzenie wspólnie z firmą modelu pozycjonowania marki, wyznaczenie środków i kanałów komunikacji w budowaniu wizerunku.

8. Tworzenie polityki PR

Doradca: dr Monika Górska

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii PR w oparciu o metodologię storytellingową oraz wdrażanie metodologii storytellingowej w proces budowania marki.

9. Planowanie sukcesyjne

Doradcy: Sylwia Marciniak – aspekt zarządczy, Wiesława Machalica – aspekt psychologiczny, Łukasz Martyniec – aspekt prawny i finansowy, Paweł Rataj – aspekt prawny i finansowy, Jakub Słupiński – aspekt zarządczy, Marek Tiahnybok – aspekt finansowy

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii sukcesyjnej uwzględniającej aspekty psychologiczne, prawne, finansowe, podatkowe i zarządcze.

10. Budowanie strategii biznesu i rodziny

Doradcy: dr Adrianna Lewandowska, prof. Krzysztof SafinJakub Słupiński, Renata Muszyńska, Paweł ReyAgnieszka Jankowiak-Kaczmarek

Doradztwo w zakresie opracowania zintegrowanej strategii biznesu i rodziny, którego celem jest określenie konkretnej wizji rozwoju firmy spójnej z oczekiwaniami właściciela i biznesowo zaangażowanej rodziny.