Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Daria Kleina-Schmidt

O sobie

Psycholog praktyk, od 2001 roku licencjonowany trener i psychoterapeuta, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt i Polską Federację Psychoterapii oraz certyfikowany przez European Association for Psychoterapy licencjonowany Trener Biznesu, rekomendowany przez Akademię Treningu Umiejętności Trenerskich, superwizor.

W ramach praktyki psychoterapeutycznej pracuje z osobami chcącymi dokonać zmiany w życiu osobistym, pomaga w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu, poszukiwaniu wewnętrznego potencjału; współpracuje z Instytutem Terapii Gestalt jako terapeuta szkoleniowy.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Twórca i opiekun merytoryczny Akademii Trenera, realizowanej w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, zajmującej się kształceniem przyszłych trenerów.

Od 2003 współprowadzi firmę szkoleniową Strefa – HR Rozwiązania Personalne.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów biznesowych, min. z zakresu komunikacji w organizacji, kontaktu z klientem, asertywności, radzenia sobie ze stresem, automotywacji i motywowania pracowników, oceniania pracowników, budowania zespołów pracowniczych, doskonalenia umiejętności przywódczych, kontaktu z autorytetem, rozwijania potencjału twórczego pracowników, rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych.

Posiada doświadczenie w zakresie współprowadzenia projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – m.in. w latach 2006-2008 jako Partner Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa realizowała następujące projekty szkoleniowe: „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego kadry Grupy VOX”, którego celem było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 3 przedsiębiorstw należących do Grupy VOX oraz „Akademia Vox – podniesienie kwalifikacji pracowników”, adresowany do doradców klienta, kierowników oraz właścicieli salonów Meble Vox. 

 

Tematy