Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Ciekawostki i statystyki

Ponad 60 proc. wszystkich firm w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. Przyczyniają się one do powstania 40 proc. produktu krajowego brutto i gwarantują prawie 2/3 wszystkich miejsc pracy.

*

Właściciele 70 proc. firm rodzinnych w Polsce deklarują, że są na etapie myślenia o sukcesji i rozważania, co dalej, ale nie kryją się za tym żadne konkretne działania. Na etapie przekazywania firmy jest 17 proc., a jest już po procesie sukcesji zaledwie 5 proc.

*

Na świecie w ok. 30 proc. firm rodzinnych sukcesja przeprowadzana jest z powodzeniem. W Polsce tylko w 10 proc. firm rodzinnych następcy przejmują i prowadzą interes. Wynika z tego, że za 10 lat 90 proc. firm działających obecnie w Polsce albo zniknie z rynku, albo zostanie przejętych, np. przez konkurencję.

*

Konstytucja rodzinna odnosi się do konkretnej firmy i konkretnej rodziny. Opisuje się w niej plany rozwojowe firmy w kontekście rozmaitych potrzeb rodziny.

*

Z amerykańskich doświadczeń wynika, że: ponad 30 proc. firm rodzinnych przechodzi do drugiego pokolenia, 12 proc. z nich będzie dalej funkcjonowało w trzecim, a w czwartym – tylko 3 proc.; 39 proc. firm planuje sukcesję w następnych 5 latach; 34 proc. firm będą prowadziły kobiety; 85 proc. właścicieli twierdzi, że następcą będzie członek rodziny; Firma pozostaje w posiadaniu rodziny średnio przez 78 lat.