Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Bogumiła Pniewska-Antczak

O sobie

Jest psychologiem pracy i organizacji, trenerem biznesu, doradcą personalnym. Po dziesięciu latach intensywnej pracy w ramach polskich firm i międzynarodowych koncernów rozwija własne „Skrzydła”.

Jest wszechstronnym managerem HR. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu narzędzi HR (AC/DC, SOOP, macierz kompetencji) oraz zarządzaniu procesami wspierającymi biznes (m.in.: talents management, employer i employee branding, zarządzanie zaangażowaniem pracowniczym, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie kulturą organizacyjną). Budowała i z powodzeniem zarządzała efektywnymi zespołami.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu, psychologii zarządzania i przywództwa oraz indywidualny coaching managerski.
 

Temat