Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Beata Poborska-Kobrzyńska

O sobie

Specjalizuję się w dwóch obszarach pracy z ludźmi. Jednym z nich są szkolenia i coaching, a drugą psychoterapia.

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu oraz Szkoły Coachów prowadzonych przez Grupę TROP. Posiadam certyfikat pracy metodą TROP. Ukończyłam także podstawowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje do pracy z ludźmi w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Moja przygoda trenerska rozpoczęła się w 2007 roku. W ramach moich doświadczeń z zakresu wspierania w rozwoju realizowałam następujące projekty:

  • Coaching dla klientów indywidualnych i w ramach projektów szkoleniowych
  • Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu: komunikacji, zarządzania stresem, zarządzania sobą w czasie, asertywności, integracyjne, automotywacyjne.
  • Szkolenia dla trenerów (train the trainers): dynamika procesów grupowych, analiza potrzeb szkoleniowych, treningi interpersonalne.
  • Szkolenia biznesowe z zakresu: obsługi klienta, planowania i wyznaczania celów biznesowych, automotywacji.
  • Współprowadziłam treningi interpersonalne.

Współpracowałam z następującymi organizacjami i firmami: Sygma Bank, Stowarzyszenie na rzecz gminy Wilczęta, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Jobbing – Targi Pracy dla studentów, Targi Kariery organizowane przez Międzynarodową organizację studencką AISEC, Stowarzyszenie dla Rodzin, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw w Radomiu, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, G&G Studio, Pomostowi Liderzy Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Nordea Bank, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.