Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Anna Nalazek

O sobie

Ekspert w zakresie budowania marki z ponad 20-letnim doświadczeniem w planowaniu strategicznym, zarządzaniu marką i komunikacji marketingowej, zdobytym w międzynarodowych agencjach reklamowych oraz – przez ostatnie 9 lat – we własnej firmie konsultingowej A&N Brand Innovation (www.brand-innovation.pl).

Współpracowała z wieloma zarówno globalnymi koncernami, jak i polskimi firmami z sektora MŚP, działającymi w różnych kategoriach rynkowych.

W ramach I projektu wsparcia firm rodzinnych, współpracowała jako doradca w zakresie strategii budowania marek firm rodzinnych, będących na drodze rozwoju lub rozpoczynających dopiero swoją działalność, prowadząc wykłady na konferencjach szkoleniowych, warsztaty oraz udzielając firmom indywidualnych konsultacji.

Jej szerokie doświadczenie obejmuje: analizy rynkowe, trendy konsumenckie, audyt i diagnoza mocnych i słabych stron danej marki (produktowej, usługowej, firmy) na tle konkurencji, planowanie strategiczne z wizją przyszłości w oparciu o trendy, segmentacja i definiowanie grup docelowych, pozycjonowanie marki, określanie wizji, misji oraz kluczowych wartości marki firmy rodzinnej, innowacja i rozwój portfela usług, kreacja – w oparciu o strategię – wizerunku marki za pomocą identyfikacji wizualnej, reklamy, materiałów promocyjnych i PR a także dobór kanałów komunikowania marketingowego.

Autorka rozdziału „Marka firmy rodzinnej” w wydanej w 2012 r. przez PARP publikacji „Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych”.