Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Aneta Kłunduk

O sobie

Trenerka i konsultantka z zakresu zarządzania, auditor zewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością, BHP i środowiskiem. Od 1999r pracuje jako Menadżer oraz pełnomocnik w firmie zajmującej się doradztwem biznesowym w zakresie poprawy efektywności organizacji. Do zadań wykonywanych w codziennej pracy oprócz prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem podległym personelem.

Obszary:

  • doradztwo dla MSP z zakresu kadr, BHP, ochrony środowiska,
  • doradztwo i informacje na temat dostępnych dla sektora MMSP zewnętrznych źródeł finansowania w tym funduszy europejskich na lata 2007-2013,
  • bezpośrednie świadczenia usług o charakterze informacyjnym i doradczym dla MSP w zakresie m.in. rozwijania działalności na rynkach europejskich, wymiany wewnątrz wspólnotowej i eksportowej, wdrażania innowacji,
  • wdrażanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach,
  • audytowanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach,
  • prowadzenie szkoleń,
  • modelowanie i opracowanie procesów biznesowych,
  • świadczenie usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych dla sektora przedsiębiorstw w zakresie: systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • przeprowadzanie audytów środowiskowych i prawnych w zakresie prawo ochrony środowiska.