Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Agnieszka Woś

O sobie

Konsultant HR, Specjalista ds. funduszy UE, Trener kompetencji biznesowych, Coach

Obszar aktywności zawodowej:

 • konsulting z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, procesów HR w firmie, pozyskiwania środków unijnych na rzec rozwoju kapitału ludzkiego;
 • realizacja projektów rozwoju kompetencji pracowników: audyt procesów HR, tworzenie opisów stanowisk i profili kompetencji, projektowanie i realizacja Development Center;
 • realizacja kompleksowych procesów rekrutacji: budowanie opisu stanowiska i profilu kompetencyjnego kandydata, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, projektowanie oraz realizacja Assessment Center;
 • pozyskiwanie dotacji unijnych oraz koordynacja realizacji dofinansowanych projektów;
 • szkolenia i coaching w zakresie kompetencji miękkich i biznesowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1200 zrealizowanych godzin doradztwa w zakresie optymalizacji wewnętrznych procesów HR, w tym planowanie ścieżek rozwoju i opracowanie krótko- oraz długoterminowych planów szkoleń; audyt dokumentów HR; analiza i opracowanie opisów stanowisk, profili kompetencji; badanie kompetencji, badanie kultury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej w firmie;
 • 870 godzin przeprowadzonych szkoleń w obszarze: komunikacji interpersonalnej, asertywności, pracy z klientem/pacjentem, rozwoju kompetencji zawodowych, budowania profili kompetencyjnych, prowadzenia projektów, a także w obszarze swojego hobby: konsultacji behawioralnych kotów;
 • 11 zrealizowanych procesów rekrutacji, w tym obejmujących rekrutację ponad 100 pracowników;
 • 150 godzin przeprowadzonego coachingu;
 • 50 pozyskanych dotacji na projekty rozwojowe dla firm, organizacji pracodawców i pracowników, organizacji pozarządowych na łączną kwotę 40 mln zł.
 • koordynowanie 4 długoterminowych projektów rozwojowych finansowanych ze środków unijnych.

Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe: psychologia, spec. psychologia pracy; Uniwersytet im. A. Mickiewicza (2009)
 • Certyfikat trenera biznesu (roczny kurs certyfikujący); Kontrakt OSH (2011)
 • Certyfikat Practitioner Coach Diploma (kurs dyplomowy, DipNMC); Noble Manhattan Coaching (2014)
 • Szkoła Analizy Transakcyjnej (kurs 101 + kurs rozszerzający); Pracownia Psychologiczna Spotkanie (2015)