Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Agata Polak

O sobie

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów obejmujących budowanie strategii i procesów wspierająch zarządzanie personelem w organizacji, rozwoju przywództwa, oceny potencjału i kompetencji z wykorzystaniem  m.in. metody AC/DC.

Jako coach specjalizuje się i w prowadzeniu programów rozwojowych dedykowanych zarówno osobom indywidualnym, jak  i grupom – prowadzi coaching, audyt menedżerski, konsulting. W ramach realizowanych przedsięwzięć opracowuje i prowadzi programy rozwoju kompetencji dla wszystkich poziomów zarządzania. Uczestniczy w projektach planowania i reorganizacji struktur w organizacjach, także pod kątem sukcesji.

Jest opiekunem merytorycznym i wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu zarządzania personelem w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu:

 • Strategia personalna i budowanie funkcji HR w organizacji
 • Budowa modelu kompetencji
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Zarządzanie sytuacyjne – budowanie przywództwa w organizacji
 • Program z zakresu kształcenia specjalistów ds. Rekrutacji
 • Metoda AC/DC jako metoda oceny potencjału

Kursy certyfikowane w International Coach Federation:

 • CoachWise Essentials – 2011
 • CoachWise Equipped – 2011

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005 –  Konsultant Umano Solutions
 • 2008 – Wykładowca i opiekun merytoryczny WSNHiD, SWPS.

Doświadczenie w pracy z narzędziami psychometrycznymi:

 • Certyfikat Thomas International
 • Ocena 360Sesje Development Center w tym feedbackowe.
   

Temat